8.2.10

[Article] King Sukjong of Joseon "Dong Yi" / กษัตริย์ซุกจง แห่งราชวงศ์โชซอน ในละครเกาหลีเรื่องใหม่ "ดงอี"Ji Jin Hee as King Sukjong of Joseon in "Dong Yi"[Article] Prepare for watching New Korean Drama from MBC "Dong Yi" / King Sukjong of Joseon "Dong Yi"
Original : http://twssg.blogspot.com/

Sukjong of Joseon (Yi Sun):

His full posthumous name : King Sukjong Hyeoneui Gwangyun Yeseong Yeongryeol Yumo Yeongun Hongin Jundeok Baecheon Habdo Gyehyu Dokgyung Jeongjung Hyeopgeuk Sineui Daehun Jangmun heonmu Gyungmyung Wonhyo the Great of Korea.

Sukjong (1661–1720) was the 19th king of the Joseon Dynasty of Korea from 1674–1720.

King Sukjong was born August 15, 1661 to King Hyeonjong and Queen Myeongseong in Gyeongbok Palace. His given name was Yi Sun. He became the Crown Prince in 1667 at age 7, and in 1674, at age 14, he became the 19th ruler of the Joseon Dynasty.

King Sukjong was a brilliant politician, but his reign was not all peaceful. He finalized an ongoing political argument between the "West Faction" headed by Song Si-yeol and the "South Faction" headed by Kim Suk-ju, (who was Queen Myeongseong's cousin) which began during the reign of Sukjong's father, King Hyeonjong. (see Royal Funeral Dispute).

In 1712, Sukjong's government worked with the Qing Dynasty in China to define the national borders between the two countries at the Yalu and Tumen Rivers.

King Sukjong had three Queens and three concubines, three sons and six daughters (see family tree below). He died after 46 years of reign in 1720 at age 60. He was buried in Myeongnyeung in Gyeonggi province, Goyang City inside Western Five Royal Graves.

List of Sukjong's family :
Father : King Hyeonjong (현종)
Mother : Queen Myeongseong of the Kim clan (명성왕후 김씨)

Consorts:
- Queen Ingyeong of the Kim clan (인경왕후 김씨, 1661–80)
- Queen Inhyeon of the Yeoheung Min clan (인현왕후 민씨, 1667–1701) - No issue
- Queen Inwon of the Kim clan (인원왕후 김씨, 1687–1757) - No issue
- Jang Ok-jeong, Royal Noble Consort Hui of the Indong Jang clan (희빈 장옥정, 1659?-October 10, 1701)
- Royal Noble Consort Sook of the Choi clan (숙빈 최씨)
- Royal Noble Consort Myeong of the Park clan (명빈 박씨)
- Royal Noble Consort Yeong of the Kim clan (영빈 김씨)
- Kim Gwi-in (귀인 김씨)
- Yu So-ui (소의 유씨)

Issue:
- Royal Prince Successor (왕세자), Only Son of Royal Noble Consort Hui of the Indong Jang clan.
- Prince Seongsu (성수왕자), (Disputed) Son of Royal Noble Consort Hui of the Indong Jang clan. - Prince Yeoning (연잉군), Only Son of Royal Noble Consort Sook of the Choi clan.
- Prince Yeongsoo (영수왕자), (1st Disputed) Son of Royal Noble Consort Sook of the Choi clan.
- An unnamed (2nd Disputed) Son of Royal Noble Consort Sook of the Choi clan.
- Prince Yeonryeong (연령군, 1699–1719), Only Son of Royal Noble Consort Yeong of the Kim clan.
- 2 unnamed daughters of Queen Ingyeong of the Kim clan.จิจินฮี แสดงเป็น พระเจ้าซุกจงแหงราชวงศ์โชซอน ในละครเรื่อง "ดงอี"


[Article]เตรียมตัวดูละครเกาหลีเรื่องใหม่ "ดงอี" / กษัตริย์ซุกจง แห่งราชวงศ์โชซอน ในละครเกาหลีเรื่องใหม่ "ดงอี"

กษัตริย์ซุกจง แห่งราชวงศ์โชซอน (ลีซุน)

พระนามเต็ม : สมเด็จพระราชา ซุกจง ฮยอนอึย ควางยุน เยซอง ยองรยอล ยูโม ยอนกุน ฮงอิน จุนด็อก แบชอน แฮบโด คเยฮยู ด๊กคยอง จองจุง ฮยอปกุก ซินอึย แดฮุน จางมุน ฮอนมู คยองมยอง วอนฮโย แห่งเกาหลี

พระราชประวัติ :
พระเจ้าซุกจง (เกาหลี: 숙종, ฮันจา: 肅宗, MC: Sukjong, MR: Sukchong) เป็นกษัตริย์องค์ที่ 19 แห่งราชวงศ์โชซอน

ลี ซุน ประสูติเมื่อพ.ศ. 2204 เป็นพระโอรสของพระเจ้าฮยอนจงและมเหสีเมียงซอง ได้รับแต่งตั้งเป็นวังเซจาในพ.ศ. 2210 จนพระเจ้าฮยอนจงสิ้นพระชนม์ในพ.ศ. 2217 วังเซจาจึงได้ขึ้นครองราชย์ เป็นพระเจ้าซุกจง
พระเจ้าซุกจงขึ้นครองราชย์ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างฝ่ายตะวันตกและฝ่ายใต้ที่คุกรุ่นในสมัยพระเจ้าฮยอนจง ในต้นรัชสมัยของพระเจ้าซุกจง ขุนนงฝ่ายตะวันตกแตกเป็นสองพวก คือ ฝ่ายที่นิยมแนวความคิดขงจื้อแบบประยุกต์ ที่เน้นการปฏิบัติจริง และไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์เดิม คือ ฝ่ายโซนน กับฝ่ายที่นิยมหลักการดั้งเดิม เรียกว่า ฝ่ายโนนน

มเหสีอินฮยอน มเหสีของพระเจ้าซุกจง ทรงไม่มีพระโอรสให้พระเจ้าซุกจง แต่พระสนมซุกกี ตระกูลจาง ประสูติพระโอรสในพ.ศ. 2231 พระเจ้าซุกจงจึงทรงจะแต่งตั้งพระโอรสองค์นี้เป็นรัชทายาท และแต่งตั้งพระสนมซุกกีเป็นพระสนมฮีบิน แต่ปัญหาก็เกิด เพราะพี่ชายของสนมฮีบิน คือ จางฮีแจ เป็นขุนนางฝ่ายใต้ หากพระโอรสองค์นี้ได้เป็นรัชทายาทสนมจางและฝ่ายใต้ย่อมมีอำนาจเพิ่มขึ้น แน่นอนวาฝ่ายโนนน (ฝ่ายตะวันตก) ไม่ยอม ซงชียอล จึงยื่นฎีกาถวายพระเจ้าซุกจง ให้ยับยั้งการแต่งตั้งรัชทายาท ควรจะรอให้พระมเหสีอินฮยอนประสูติพระโอรสที่มีสิทธิชอบธรรมเสียก่อน แต่จะแต่งตั้งพระโอรสที่เกิดจากสนมเป็นรัชทายาท พระเจ้าซุกจงทรงพระพิโรธมาก จับขุนนางฝ่ายโนนนมาสอบสวนและประหารชีวิต รวมทั้งซงชียอล และปลดมเหสีอินฮยอน ตั้งสนมจางเป็นมเหสี เรียกเหตุการณ์นี้ว่า การสลับขั้วทางการเมืองปีคีซา

แน่นอนว่าฝ่ายใต้คราวนี้มีอำนาจ แต่ไม่นานพระเจ้าซุกจงก็ทรงเปลี่ยนพระทัย อาจเป็นพระทรงรู้สึกผิดต่อมเหสีอินฮยอน จึงปลดมเหสีจางลงเป็นพระสนมฮุยบินและตั้งมเหสีอินฮยอนกลับขึ้นเป็นมเหสี ฝ่ายโนนนกลับมามีอำนาจ เรียกว่า การสลับขั้วทางการเมืองปีคัปซอล

ในพ.ศ. 2223 ฝ่ายใต้ล่มสลาย เหลือแต่ฝ่ายตะวันตกจึงแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายโนนน (พวกหัวเก่า) ประกอบด้วยขุนนางอาวุโส และฝ่ายโซนน (พวกหัวใหม่) มีขุนนางรุ่นใหม่ ในสมัยพระเจ้าซุกจง ฝ่ายโนนนและฝ่ายโซนนขัดแย้งกันเรื่องการแต่งตั้งรัชทายาท ฝ่ายโนนนสนับสนุนพระเจ้ายองโจ แต่ฝ่ายโซนนสนับสนุนพระเจ้าเคียงจง ในพ.ศ. 2233 พระเจ้าเคียงจงทรงได้เป็นรัชทายาท ทำให้ฝ่ายโนนนเสื่อมอำนาจลงไป

ในพ.ศ. 2244 มเหสีอินฮยอนสิ้นพระชนม์ด้วยพระโรคที่แปลกประหลาด ในปีนั้นพระเจ้าซุกจงเสด็จไปตำหนักของสนมจังฮีบิน ก็พบสนมจังอยู่กับพี่ชาย คือ จังฮีแจ และมีมูดัง (นางร่างทรง) กำลังทำพิธีสาปแช่ง พระเจ้าซุกจงทรงพิโรธมาก สั่งประหารสนมจังฮีบิน จังฮีแจ รวมทั้งขุนนางฝ่ายใต้มากมาย นับแต่นั้นมา พระเจ้าซุกจงทรงออกพระราชบัญญัติ ห้ามแต่งตั้งสนมขึ้นเป็นมเหสีอีก

เมื่อเป็นดังนี้แล้ว ฝ่ายโนนนจึงกลับขึ้นมามีอำนาจ แต่ฝ่ายโซนนก็ฉวยโอกาส สนับสนุนวังเซจาที่เป็นพระโอรสของพระเจ้าซุกจงกับสนมจังฮีบิน เพื่อต้านทานอำนาจของฝ่ายโนนนในพ.ศ. 2237 สนมซุกบินแห่งตระกูลชอยประสูติองค์ชายยอนอิง ฝ่ายตะวันตกไม่มีทางเลือกจึงต้องสนับสนุนองค์ชายยองอิงขึ้นมาต้านฝ่ายโซนน

ในพ.ศ. 2263 พระเจ้าซุกจงสิ้นพระชนม์ วังเซจาขึ้นครองราชย์ เป็นพระเจ้าคยองจง ทำให้ฝ่ายโซนนขึ้นมามีอำนาจ


พระบรมวงศานุวงศ์ :
พระราชบิดา: พระเจ้าฮยอนจง
พระราชมารดา : พระมเหสีเมียงซอง ตระกูล คิม

พระมเหสีและพระสนม:
- พระมเหสีอินคยอง ตระกูลคิม
- พระมเหสีอินฮยอน ตระกูลมิน
- พระมเหสีอินวอน ตระกูลคิม
- พระสนมฮีบิน ตระกูล จัง
- พระสนมซุกบิน ตระกูล ชอย
- พระสนมเมียงบิน ตระกูลปาร์ค
- พระสนมยองบิน ตระกูลคิม
- พระสนมควีอิน ตระกูล คิม
- พระสนมโซอึย ตระกูลยู


พระราชโอรส-ธิดา:
- องค์ชายรัชทายาท(พระเจ้าคยองจง) กับ สนมฮีบิน ตระกูลจัง
- องค์ชายยอนอิง พระเจ้ายองโจ กับ สนมซุก ตระกูลชอย
- องค์ชายยอนนยอง กับ สนมยอง ตระกูลคิม
- องค์หญิงซองซู กับสนมฮีบิน ตระกูลจัง
- องค์หญิงยองซู กับสนมซุกบิน ตระกูลชอย
"Dong Yi" Set during the reign of King Sukjong in the Joseon dynasty, the story focuses on Dong Yi, a water maid who gains the trust of Queen Inhyeon and later the favour of the king when he is moved by her prayers for the health of the Queen during the court disputes caused by Jang Hee Bin. Dong Yi becomes a concubine with the rank of sook-bin and bears a son who will later become the 21st king of Joseon, Yeongjo.

บทความที่เกี่ยวข้อง :

[Article] King Sukjong of Joseon "Dong Yi" / กษัตริย์ซุกจง แห่งราชวงศ์โชซอน ในละครเกาหลีเรื่องใหม่ "ดงอี"
[Article] History's Jang Hee Bin in "Dong Yi" / พระสนมฮี จากตระกูลจัง ในละครเรื่อง "ดงอี"


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.