11.3.10

History's Queen Seon Duk of Silla / ราชินีซอนด็อก แห่งอาณาจักรชิลลาราชินีซอนด็อก แห่งอาณาจักรชิลลา
Roytavan : Writer
Original : http://twssg.blogspot.com/

ราชินีซอนด็อก แห่งอาณาจักรชิลลา เป็นราชินีพระองค์แรกที่ขึ้นครองบัลลังก์ของอาณาจักรชิลลา หนึ่งในสามอาณาจักรของเกาหลี ทรงครองราชย์อยู่ระหว่างปี ค.ศ. 632 – 647 พระองค์ทรงเป็นผู้ปกครองอาณาจักรพระองค์ที่ 27 แห่งอาณาจักรชิลลา และทรงเป็นที่กล่าวขานว่าเป็นกษัตริย์หญิงที่เชี่ยวชาญด้านการค้าและวิทยาการล้ำสมัยทรงได้ริเริ่มการทำปฎิทินดวงดาว (สุริยคราส) เพื่อใช้ในการคำนวณดินฟ้าอากาศและฤดูกาลต่าง ๆ เพื่อพืชผลทางการเกษตร ถือได้ว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ในยุคนั้น ทั้งยังเป็นกษัตริย์หญิงองค์แรกที่นำพาให้ชิลลาเป็นแผ่นดินที่รุ่งเรืองมากที่สุดพระองค์หนึ่งของชิลลา

ก่อนจะก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ราชินี ซอนด็อกทรงเป็นที่รู้จักกันในพระนาม “องค์หญิงด็อกมุน” ทรงเป็นพระธิดาพระองค์ที่ 2 ในบรรดาพระธิดา 3 พระองค์ของกษัตริย์จินเพียว เมื่อพระโอรสขององค์หญิงชอนเมียง น้องสาวของพระองค์ ขึ้นครองราชย์ ในขณะที่น้องสาวของพระองค์คือองค์หญิงซันวาทรงอภิเษกสมรสกับพระราชามูแห่งอาณาจักรแพ็กเจและมีพระโอรสด้วยกันหนึ่งพระองค์คือองค์ชายยูจา เนื่องจากพระเจ้าจินเพียวไม่มีพระโอรส ดังนั้นพระองค์จึงทรงเลือกซอนต็อกเป็นรัชทายาท ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เป็นปกติในอาณาจักรชิลลา ที่ผู้หญิงจะมีบทบาททางสังคมมาก โดยในยุคของพระองค์พระองค์ทรงเป็นผู้หญิงที่ได้รับพระราชอำนาจให้เป็นทั้งที่ปรึกษา, ทรงเป็นราชินีม่ายผู้เพียบพร้อม และยังเป็นผู้สำเร็จราชการอีกด้วย โดยตลอดรัชสมัยของพระองค์ผู้หญิงเป็นผู้นำครอบครัว ทำให้ผู้สืบเชื้อสายราชินิกุล (นับทางพระมารดา) จะมีอำนาจมากกว่าผู้สืบเชื่อสายข้างราชนิกุล (นับทางพระราชบิดา) ซึ่งตรงกันข้ามกับหลักของขงจื้อ ซึ่งกำหนดสถานภาพของผู้หญิงให้ต่ำกว่าผู้ชาย แต่สถานภาพดังกล่าวนี้กลับไม่ได้รับการยอมรับในเกาหลีโบราณ จนกระทั่งถึงยุคโชซอน ประมาณ ศตวรรษที่ 15 ดังนั้นในช่วงของอาณาจักรชิลลา สถานภาพของผู้หญิงจึงยังสูงอยู่ แต่อย่างไรก็ตามพวกเธอก็ยังคงถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบหน้าที่ของผู้หญิงอยู่นั่นเอง

ซอนด็อก ทรงอยู่ในราชบัลลังก์ชิลลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 634 – 647 พระองค์ทรงเป็นผู้หญิงพระองค์แรกใน 3 พระองค์ซึ่งขึ้นมามีอำนาจในราชบัลลังก์ชิลลา พระองค์ทรงเป็นพระราชชายาของพระเจ้าโรซาพาพัน และทรงครองราชย์สำเร็จด้วยความช่วยเหลือของลูกพี่ลูกน้องของเธอจินด็อก ผู้ซึ่งขึ้นครองราชย์ต่อจากเธอจนกระทั่งปี ค.ศ. 654

ในช่วงรัชสมัยของพระองค์เป็นรัชสมัยหนึ่งที่มีแต่ความรุนแรง มีกบฏเกิดขึ้นมากมาย ซ้ำยังต้องทำสงครามกับอาณาจักรเพื่อนบ้านอย่างแพ็กเจตลอดรัชสมัยของพระองค์อีกด้วย ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ ทำให้พระองค์ได้ขึ้นครองบัลลังก์ในฐานะราชินีผู้ครองอาณาจักรชิลลา ด้วยวัยเพียงพระชันษา 14 พรรษา พระองค์ทรงสามารถรวบรวมอาณาจักรให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้และยังได้ขยายอาณาจักรโดยการผูกสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่อีกด้วย โดยการส่งบัณฑิตไปศึกษาที่ประเทศจีนเป็นต้น พระองค์ทรงปฏิบัติคล้ายกับพระนางบูเช็คเทียน มหาราชินีแห่งราชวงศ์ถัง โดยการวางพระองค์เป็นศาสนาพุทธ และเข้าปกครองเหนือวัดในพุทธศาสนาได้สำเร็จ

พระองค์ทรงสร้าง “หอดูดาว” หรือ ชอมซองแด ซึ่งถูกบันทึกไว้ว่าเป็นหอดูดาวแห่งแรกในตะวันออกไกล หอดูดาวแห่งนี้ยังคงอยู่ในเมืองหลวงเก่าของชิลลา ที่เมืองกยองจูในประเทศเกาหลีเหนือ
History's Queen Seon Duk of Silla

Seon-duk reigned as Queen of Silla, one of the Three Kingdoms of Korea, from 632 to 647. She was Silla's twenty-seventh ruler, and its first reigning queen.

Before she became queen, Seondeok was known as Princess Dukman (덕만(德曼)). She was the second oldest of King Jinpyeong's three daughters. The son of her sister Princess Cheonmyeong became a king in his own right while Seondeok's sister, Princess Seonhwa eventually married King Mu of Baekje and became mother of Uija.

Because he had no sons, Jinpyeong had selected Seondeok as his heir. The act was not unusual within Silla, as women of the period had already had a certain degree of influence as advisors, dowager queens, and regents. Throughout the kingdom, women were heads of families since matrilineal lines of descent existed alongside patrilineal ones. The Confucian model, which placed women in a subordinate position within the family, was not to have a major impact in Korea until the mid Joseon period in the fifteenth century. During the Silla kingdom, the status of women remained relatively high, but they were expected to do their duties and not try to do activities that were considered to be unwomanly.

In 634, Seonduk became the sole ruler of Silla, and ruled until 647. She was the first of three female rulers of the kingdom (the other two being: Jindeok of Silla and Jinseong of Silla), wife of King Rosapapan and was immediately succeeded by her cousin Jindeok, who ruled until 654.

Seonduk's reign was a violent one; rebellions and fighting in the neighboring kingdom of Baekje filled her days. Yet, in her fourteen years as queen of Korea, her wit was to her advantage. She kept the kingdom together and extended its ties to China, sending scholars there to learn. Like Tang's Empress Wu Zetian, she was drawn to Buddhism and presided over the completion of Buddhist temples.

She built the "Star-Gazing Tower," or Cheomseongdae, considered the first observatory in the Far East. The tower still stands in the old Silla capital of Gyeongju, South Korea.บทความเกี่ยวกับละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"

สัมภาษณ์ผู้เขียนบทละครเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
ชีวประวัติของ "ซังแดดึง พีดาม" หรือ "บิดัม" ในเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
พระสนมมิชิลบรรเลงดนตรีจาก "พิณแก้วน้ำ" - ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
The reason to love and fear Mishil : Queen Seon Duk (선덕여왕)
ชีวประวัติ “กุกซอนมุนโน” - ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน
3 comments:

  1. เก้าหลีเหนือหรือใต้ครับเอาให้แน่ ภาษาอังกฤษบอก South Korea

    ReplyDelete
  2. คงจะเป็นเหนือ(มั้ง- -) เพนฃราะในสมัยสามก๊กของเกาหลีนั้น ศูนย์กลางความเจริญจะยังอยู่ในประเทศเกาหลีเหนือ แถวๆเมืองแกซองในปัจจุบัน

    ReplyDelete
  3. *เพราะ

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.