16.3.10

[Article] ซอนด็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน (Queen Seon Duk) เรื่องจริงอิงประวัติศาสตร์[Article] ซอนด็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน (Queen Seon Duk) เรื่องจริงอิงประวัติศาสตร์
Roytavan : Writer
Original : http://twssg.blogspot.com/

ละครเรื่อง "ซอนด็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน” เป็นละครอิงประวัติศาสตร์ ซึ่งมาจากเรื่องราวของ ราชินีซอนด็อก ( Queen Seonduk ) หรือมีพระนามเดิมตอนแรกเกิดคือ "องค์หญิงอินมยอง" หรือต่อมาเป็นที่รู้จักกันโดนทั่วไปว่า "องค์หญิงด็อกมานแห่งชิลลา" ซึ่งเป็นราชินีองค์แรกของประวัติศาสตร์เกาหลีเมื่อ 5,000 ปีก่อน โดยก่อนที่พระองค์จะได้ขึ้นครองราชย์นั้น พระองค์ทรงต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ มากมาย ซึ่งจากตำราและบันทึกในหนังสือประวัติศาสตร์เก่าแก่ของประเทศเกาหลีอันได้แก่ บันทึก 'ซัมกุกยูซา (Samguk Yusa)' , 'ซัมกุกซากี (Samguk Sagi)' และ 'ฮวารังเซกี (Hwarang Segi)' ต่างก็บันทึกไว้ตรงกันว่า องค์หญิงด็อกมาน กับ องค์หญิงชอนมยอง ทรงเป็นองค์หญิงฝาแฝดแห่ง อาณาจักรชิลลาเนื่องจากในสมัยนั้นประชาชนและราชวงศ์ชิลลาต่างก็มีความเชื่อว่า 'หากกษัตริย์ทรงมีลูกฝาแฝดจะทำให้กษัตริย์สูญเสียราชโอรสผู้สืบทอดราชบัลลังก์และนำมาซึ่งเคราะห์ร้ายต่าง ๆ ครั้งยิ่งใหญ่แก่อาณาจักรชิลลา” จึงทำให้ พระเจ้าชินเพียง (King Jinji) ผู้เป็นพระราชบิดาขององค์หญิงทั้งคู่ต้องแยกองค์หญิงฝาแฝดอีกองค์หนึ่ง นั่นคือ "องค์หญิงอินมยอง" หรือ องค์หญิงด๊อกมาน ซึ่งพระราชธิดาองค์ที่สองโดยส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และเก็บซ่อน เรื่องพระธิดาฝาแฝดไว้เป็นความลับ แต่ในที่สุดความลับนี้ก็ถูก พระสนมมิชิล (Lady Misil of Silla) เปิดเผย องค์หญิงด็อกมานจึงต้องพลัดพรากจากแนดินเกิดตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ครั้งนั้นทรงมีแม่ทัพมุนโน (Gukseon Munno) และนางกำนัลในพระเจ้าจินเพียงชื่อโซฮวา เป็นผู้คอยดูแลช่วยเหลือ กอร์ปกับต้องกลายเป็นองค์หญิงพลัดถิ่นและอาศัยอยู่ในต่างแดน ซึ่งเป็นเขตการค้าเสรีอยู่ภายใต้การปกครองของจีน จึงทำให้พระองค์เฉลียวฉลาด เนื่องจากได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์เชิงวิชาการมากมายจากพ่อค้าต่างแดนที่เข้ามาทำการค้าอยู่ในบริเวณนั้น แม้พระองค์จะต้องทรงผ่านความทุกข์ทรมานมามากมายจากแบบทดสอบชีวิตต่าง ๆ ที่ พระสนมมิชิล ได้วางแผนไว้เพื่อขัดขวางการกลับคืนสู่ฐานันดรศักดิ์เดิมของพระองค์พระสนมมิชิล (Lady Misil of Silla) เป็นคนมักใหญ่ใฝ่สูง ตามบันทึกประวัติศาสตร์นางมีสามีมากถึง 7 คน ทั้งนี้เพราะนางต้องการที่จะยึดครองตำแหน่งพระมเหสี เธอจึงพยายามผลักดันให้ เชจงซึ่งเป็นสามีคนแรกของนาง ซึ่งดำรงตำแหน่งขุนนางชึ้นผู้ใหญ่และเป็นหนึ่วงในสมาชิกราชวงศ์ชิลลา ได้ขึ้นครองราชย์ด้วยแผนการร้ายต่าง ๆ ก็ตาม แต่เพราะพระอัจฉริยะภาพและพระปรีชาสามารถขององค์หญิงด็อกมาน พระองค์จึงสามารถชักจูงและทำให้ทั้งคนที่เก่งและมีฝีมือเป็นเลิศ รวมทั้งคนที่มีความคิดเห็นตรงกันหรือแม้กระทั่งคนที่มีความคิดแตกต่างจากพระองค์ รวมไปถึงคนที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับพระองค์อย่างชัดเจนยอมสิโรราบ มาเป็นพวกของพระองค์ได้ จนกระทั่งสามารถทวงสิทธิ์แห่งฐานันดรศักดิ์เดิมของพระองค์ได้สำเร็จและได้รับสถาปนาให้คืนสู่ตำแหน่ง พระราชธิดาแห่งพระเจ้าจินเพียงได้ดังเดิม ด้วยการนำเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์มาเป็นกุศโลบายลบล้างความเชื่อแบบดั้งเดิมของชาวชิลลาได้สำเร็จหลังจากพระเจ้าจินเพียง สิ้นพระชนม์พระองค์ได้รับการสถาปนาให้เป็นกษัตริย์หญิงองค์แรกของอาณาจักรชิลลา ในรัชสมัยของพระองค์ ทรงได้มีความพยายามที่จะรวบรวม 3 อาณาจักร ซึ่งได้แก่ อาณาจักรโคคูรยอ, อาณาจักรแพคเจ และ อาณาจักรชิลลา ไว้เป็นอาณาจักรเดียวกันตามปริธานของพระเจ้าจีจึง (King Jijeung ) องค์ที่ 22 แห่งชิลลา โดยมี แม่ทัพคิมยูชิน (Kim Yusin) , จอมพลคิมอัลชอน (Kim Alcheon) และ พระเจ้าหลานเธอ คิมชุนชู ซึ่งต่อมาคือพระเจ้ามูยูลมหาราชแห่งชิลลา (King Muyeol the Great) เป็นที่ปรึกษาสำคัญ จนทำให้พระองค์สามารถครองบัลลังก์และเป็นราชินีองค์ที่ 27 แห่งอาณาจักรชิลลา...

Roytavan@Copyright
บทความเกี่ยวกับละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"

สัมภาษณ์ผู้เขียนบทละครเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
ชีวประวัติของ "ซังแดดึง พีดาม" หรือ "บิดัม" ในเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
พระสนมมิชิลบรรเลงดนตรีจาก "พิณแก้วน้ำ" - ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
The reason to love and fear Mishil : Queen Seon Duk (선덕여왕)
ชีวประวัติ “กุกซอนมุนโน” - ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน

3 comments:

  1. รายละเอียดดีมากค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

    ReplyDelete
  2. ไม่ใช่5พันปีก่อนครับ พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ตรงกับสมัยราชวงศ์สุยค.ศ. 581 – 618 ครับผม ^^

    ReplyDelete
  3. งานสัมมนาดีๆค่ะ www.juknk.blogspot.com

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.