5.4.10

[Article] History's Kim Yu-shin / ชีวประวัติของแม่ทัพ "คิมยูชิน" หรือ "กุกซอนยูชิน"


คิมยูชิน ( Kim Yushin / 김춘추 )

[Article] History's Kim Yu-shin / ชีวประวัติของแม่ทัพ "คิมยูชิน"

Roytavan : Writer
Original : http://twssg.blogspot.com/


คิมยูชิน : ในประวัติศาสตร์มีตำแหน่งจอมพลเป็นแม่ทัพผู้มีชื่อเสียงเกรียงไกรในยุคศตวรรษที่ 7 แห่งอาณาจักรชิลลา และผู้นำในการรวบรวมสามอาณาจักรในช่วงรัชสมัยของพระเจ้ามูมุน (พระโอรสในพระเจ้ามูยุลมหาราช หรือ คิมชุนชู) กษัตริย์องค์ที่ 30 แห่งอาณาจักรชิลลา หรือจะเรียกว่า "กษัตริย์องค์แรกแห่งชิลลาใหม่" ก็ได้เช่นกัน

คิมยูชิน เป็นหลานชายของพระเจ้ากูเฮ กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรกึมวานกายา บิดาของคิมยูชินคือ นายพลคิมซอยอนและท่านหญิงมานมยอง (พระธิดาในพระเจ้าจินฮึง และเป็นน้องสาวของพระเจ้าจินเพียงพระบิดาขององค์หญิงด็อกมาน) คิมยูชินเกิดที่เมืองเคยาง ปัจจุบันคือจังหวัด จินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังจากกึมวานกายาสูญสิ้นอาณาจักร คิมซอยอน บิดาของคิมยูชินได้เข้ารับราชการเป็นนายทหารระดับสูงในอาณาจักรชิลลา ประกอบกับท่านหญิงมานมยอง เป็นน้องสาวของพระเจ้าจินเพียงแห่งอาณาจักรชิลลาด้วย ทำให้ครอบครัวของคิมยูชินได้รับฐานันดรศักดิ์เป็นราชวงศ์ที่สำคัญเป็นลำดับที่ 2 ของอาณาจักรชอิลลาด้วย

สายสัมพันธ์ระหว่าง "จอมพลคิมยูชิน" กับ "พระเจ้ามูยุล หรือก็คือ คิมชอนชู" ค่อนข้างแน่นแฟ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากพระเจ้ามูยูลได้อภิเษกสมรสกับน้องสาวของคิมยูชินด้วย ทำให้คิมยูชินกลายเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลและทรงอำนาจมากทั้งในชนชั้นสูงและประขชาชนชาวชิลลา จนทำให้เขาสามารถเป็นผู้นำในการรวบรวมสามอาณาจักรได้สำเร็จในสมัยพระเจ้ามูมูลมหาราช กษัตริย์องค์ที่ 29 แห่งอาณาจักรชิลลา และสถาปนาเป็น "ชิลลาใหม่" ในสมัยพระเจ้ามูมุน กษัตริย์องค์แรกแห่งอาณาจักรชิลลายุคใหม่...

จอมพลคิมยูชิน แม่ทัพผู้ไม่เคยแพ้ใครในสนามรบ ขุนศึกที่ได้รับการยอมรับจาก "กุกซอนมุนโน" ว่ามีความสามารถในการใช้ดาบได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในบรรดานักรบฮวารังทั้งปวง" และท้ายที่สุด "คิมยูชิน" ก็ได้รับการยกย่องจากเหล่านักรบฮวารังทั้งปวงว่าเป็น "กุกซอนยุคใหม่" หรือ "ผู้นำชั่วนิรันดร์บิดาแห่งฮวารังทั้งปวงแห่งชิลลาใหม่"Kim Yushin (595-673) :
Kim Yushin (595-673) was a general in 7th-century Silla. He led the unification of the Korean peninsula by Silla under the reign of King Muyeol of Silla and King Munmu of Silla. He is said to have been the great-grandchild of King Guhae of Geumgwan Gaya, the last ruler of the Geumgwan Gaya state. This would have given him a very high position in the Silla bone rank system, which governed the political and military status that a person could attain.Kim Yushin was the son of General Kim Seohyeon and Lady Manmyeong, who was a daughter of King Jinheung of Silla. He was born in Gyeyang, Jincheon County in 595, became a Hwarang warrior at just 15 and was an accomplished swordsman and a Gukseon (국선, 國仙; Hwarang leader) by the time he was 18 years old. By the age of 34 he had been given total command of the Silla armed forces.

Throughout his life Kim had felt that Baekje, Goguryeo, and Silla should not be separate countries but united. He is regarded as the driving force in the unification of the Korean Peninsula, and is the most famous of all the generals in the unification wars of the Three Kingdoms.
บทความเกี่ยวกับละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"

สัมภาษณ์ผู้เขียนบทละครเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
ชีวประวัติของ "ซังแดดึง พีดาม" หรือ "บิดัม" ในเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
พระสนมมิชิลบรรเลงดนตรีจาก "พิณแก้วน้ำ" - ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
The reason to love and fear Mishil : Queen Seon Duk (선덕여왕)
[Article] พีดาม : โศกนาฎกรรมของ "องค์ชายฮยองจง หรือ พีดาม" ในละครเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
ชีวประวัติ “กุกซอนมุนโน” - ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน
ชีวประวัติของแม่ทัพ "คิมอัลชอน" หรือ "ซังแดดึง-อัลชอน"
Wind Flowers(바람꽃)- Ye Song(예송) : เพลงประกอบละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.