6.4.10

[Article] 4 Warrior of Queen Seon-deok Part 2 : Kim Al-cheon & Walya / 4 ขุนศึกคู่บัลลังก์ "ราชินีซอนต๊อก" ตอนที่ 2 : คิมอัลชอนและวอลยา


4 ขุนศึกคู่บัลลังก์ "ราชินีซอนต๊อก" ในละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ตอนที่ 2 : ว่าด้วยเรื่อง คิมอัลชอนและวอลยา

Roytavan : Writer
Original : http://twssg.blogspot.com/


จากละครเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ผู้เขียนบทละครได้สร้างตัวละครสคัญที่เป็นองครักษ์คู่ใจองค์หญิงด็อกมาน ไว้ทั้งสิ้น 4 คน ซึ่งทั้ง 4 คนนี้เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์มีตัวตนอยู่จริง 3 คน คือ จอมพลคิมยูชิน แม่ทัพผู้ไม่เคยแพ้ใครในสนามรบ ขุนศึกที่ได้รับการยอมรับจาก "กุกซอนมุนโนว่ามีความสามารถในการใช้ดาบได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในบรรดานักรบฮวารังทั้งปวง" ,ซังแดดึงพีดาม ผู้เชื่อว่าอำนาจและอิทธิพลของสตรีไม่อาจเป็นครองอาณาจักรได้อย่างแท้จริง และ จอมพลอัลชอนซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ซังแดดึง" ในรัชสมัยของราชินีจินด็อก ส่วนแม่ทัพวอลยานั้น เป็นตัวละครที่ผู้เขียนบทละครสร้างขึ้นเอง


อัลชอน ( Alcheon / 알천 )

อัลชอน : ขุนศึกผู้ซื่อสัตย์ปกป้องและพิทักษ์บัลลังก์
อัลชอน แสดงโดย ลีซึงโฮ ( Lee Seung Hyo as Alcheon ) อัลชอน หรือ คิมอัลชอน ตามบันทึกประวัติศาสตร์ เป็นหนึ่งในสมาชิกราชวงศ์ เข้าเป็นนักรบฮวารังตั้งแต่ยังเยาว์จนกระทั่งกลายเป็นจอมพลผู้มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งของอาณาจักรชิลลา ในยุคของราชินีซอนด็อก และท้ายที่สุดกลายเป็นซังแดดึง ผู้มีอำนาจสูงสุดแห่งสภาชนชั้นสูงชองอาณาจักรชิลลาในรัชสมัยของราชินีจินด็อก

คิมอัลชอนเป็นขุนศึกคู่กับคิมยูชิน ที่คอยช่วยเหลีอดูแลองค์หญิงด็อกมาน ทั้งทางด้านการเมืองและช่วยให้องค์หญิงด็อกมานได้ขึ้นครองบัลลังก์กลายเป็นกษัตริย์สตรีองค์แรกแห่งอาณาจักรชิลลา หลังจากที่พระเจ้าจินเพียงสวรรคต เมื่อครั้งที่องค์หญิงด็อกมานขึ้นครองราชย์กลายเป็น "ราชินีซอนด็อก" แม่ทัพคิมอัลชอนทำหน้าที่เป็นองค์รักษ์ส่วนพระองค์ขององค์ราชินีและหัวหน้าองครักษ์ของสำนักพระราชวัง แม่ทัพอัลชอนได้รับการแต่งตั้งให้เป็น "ซังแดดึง" ในรัชสมัยของ "ราชินีจินด็อก" ครองราชย์หลังจากที่ราชินีซอนด็อกสิ้นพระชนม์

และหลังจากที่ราชินีจินด็อกสวรรคต "ซังแดดึงอัลชอน" กลายเป็นบุคคลสำคัญที่ได้รับการเสนอชื่อให้ขึ้นครองราชบัลลังก์ของอาณาจักรชิลลา เนื่องด้วย บิดาของคิมอัลชอนเป็นหนึ่งในราชวงศ์ที่มีเชื้อสายศักดิ์สิทธิ์ ที่เรียกว่า "ซอลกอล (Seonggol)- สายเลือดบริสุทธิ์ที่กำเนิดจากราชินีหรือพระสนมกับพระราชาเท่านั้น" ส่วนมารดาของซังแดดึงอัลชอนเป็นสตรีซึ่งมีเชื้อสายแห่งราชวงศ์อันสูงศักดิ์ ซึ่งเรียกว่า "จินกอล ( Jingeol) - บุคคลที่มีเชื้อสายจากสมาชิกราชวงศ์" ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ซังแดดึงอัลชอนไม่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ ประกอบกับแม่ทัพคิมยูชินสนับสนุนองค์ชายคิมชุนชูให้เป็นกษัตริย์ต่อจากราชินีจินด็อก ซึ่งผลสุดท้ายคิมชุนชูก็ได้ขึ้นครองบัลลังก์กลายเป็นกษัตริย์องค์ที่ 29 แห่งอาณาจักรชิลลา มีพระนามว่า "พระเจ้าแทจงมูยอล หรือ พระเจ้ามูยูลแห่งอาณาจักรชิลลา (King Taejong Muyeol / Muyeol of Silla)คิมอัลชอน ในละครเรื่อง "ซอนต๊อก ราชินีสามแผ่นดิน" จะไม่ค่อยมีบทบาทมากมายสักเท่าไหร่ เป็นเพียงตัวละครประกอบที่เข้ามาช่วนให้ละครมีสีสันมากขึ้น หากจะเปรียบเทียบบทบาทตัวละครที่เข้ามาประกอบเรื่องแล้ว...จะเห็นได้ว่าบทละครของขุนศึกคนที่ 4 คือ "วอลยา" ดูจะมีสีสันมากกว่าอัลชอน ผู้เขียนบทละครได้ให้อัลชอนมีบทบาทในการดูแลปกป้ององค์หญิงชอนมยอง โดยอัลชอนเป็นองค์รักษ์ประจำพระองค์และเป็นหัวหน้าหน่วยทหารฮวารังกลุ่ม "บิชอนจีโด" ซึ่งเป็นกลุ่มทหารฮวารังที่เป็นพันธมิตรกับกลุ่มของคิมยูชินก็คือ "ยงฮวาฮวางโด" โดยทั้งสองกลุ่มนี้ให้การสนับสนุนองค์หญิงชอนมยองและองค์หญิงด็อกมานมาตลอด อัลชอนในละครเป็บบุคคลที่มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อราชวงศ์อย่างสูงสุด จะเห็นได้จากตอนที่องค์หญิงชอนมยองสิ้นพระชนม์ ซึ่งในชาวงนั้นอัลชอนทำหน้าที่เป็นองครักษ์ส่วนพระองค์ เมื่ออัลชอนไม่สามารถทำหน้าที่ปกป้ององค์หญิงจากการลอบปลงพระชนม์ได้ อัลชอนได้ทำเตรียมตัวเพื่อทำ "นังจังกอลฮวี (อัตนิบาตกรรมตามแบบนักรบฮวารังซึ่งคล้ายกับการทำฮาราคีรีด้วยการกว้านท้องตนเองเช่นเดียวกับทหารญี่ปุ่น)" ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความจงรักภักดีที่มีต่อเจ้สนายของตนซึ่งเป็นสมาชิกของราชวงศ์ของอัลชอนนั้นยากที่จะหาใครเปรียบเทียบได้...

Kim Alcheon (알천/阏川) :
Kim Alcheon (알천/阏川) activities era from 636 - 654, was member of Silla royal family. He became Hwarang at his young age and was famous general at that time.

Alcheon (along with Kim Yusin) supported Princess Deokman in politics and supported her in succeeding the throne after the death of her father, Jinpyeong of Silla. When Princess Deokman became Queen Seondeok of Silla, Alcheon became Chief Of Royal Palace Guard and also Seondeok's personal bodyguard. Later Alcheon was promote to Sangdaedeung in Queen Jiendeok reign who succeeded the throne after the death of Seondeok.

After the death of Queen Jindeok, Alcheon became the favorite to take the throne of Silla. His father was a seonggeol and his mother was a jingeol which technically did not qualify him for the crown. However, Alcheon refused to take the crown and along with Kim Yusin they supported Kim Chunchu. As a result, Kim Chuncho succeeded the throne.


วอลยา ( Wol Ya / 월야 )


วอลยา : ขุนศึกผู้พลัดถิ่นพร้อมพลีชีพได้เพื่ออาณาจักรชิลลา

วอลยา แสดงโดย โจซังวุค (Joo Sang Wook as Wol Ya ) แม่ทัพวอลยา ในละครเรื่อง "ซอนต๊อก ราชินีสามแผ่นดิน" ผู้เขียนบทละครสมมุติให้ตัวละคร วอลยาเป็นองค์รัชทายาทของพระเจ้าวอลคังกษัตริย์องค์สุดท้ายของแทคายา ซึ่งสูญชาติและต้องรวบรวมประชาชนชาวคายาผู้ลี้ภัยข้ามถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยในอาณาจักรชิลลาแบบหลบ ๆ ซ่อน ๆ เพราะถูกกลุ่มชนชั้นสูงของอาณาจักรชิลลาคอยข่มขู่คุกคามกดขี่ข่มเหงตลอดเวลา "องค์ชายวอลยา" ได้เข้าร่วมกับ "ซอลจิ" ขบวนกอบกู้ชาติชาวคายาหรือในละครเรียกว่ากลุ่ม "พุกยาเว" ในการสร้างฐานที่อยู่อาศัยใหม่และรวบรวมชาวคายาเพื่อฝึกฝนการต่อสู้และสร้างขุมกำลังในการกู้ชาติ ขณะเดียวกันก็ลอบสังหารและทำร้ายขุนนางและชนชั้นสูงของชิลลาที่กดขี่ข่มเหงชาวคายาด้วย ต่อมากลุ่มพุกยาเว ได้ทำการข่มขู่ "คิมซอยอน" บิดาของคิมยูชินซึ่งเป็นรัชทายาทองค์สุดท้ายของกึมวานคายา ทำให้ "คิมยูชิน" ต้องหาทางเข้าพบกับหัวหน้ากลุ่มขบวนการกู้ชาติพุกยาเว ซึ่งก็คือ "องค์ชายวอลยา" นั่นเองหลังจากที่คิมยูชินได้พบกับวอลยา คิมยูชินได้มอบที่ดินของครอบครัวตนเองให้แก่ชาวคายาผู้ลี้ภัยเพื่อทำเป็นที่ดินสำหรับตั้งรกรากใหม่และทำมาหากินด้วย โดยแลกเปลี่ยนกับความจงรักภักดีของผู้ลี้ภัยชาวคายาทั้งหมด ต่อมาคิมซอยอนบิดาของคิมยูชินได้รับวอลยาให้เป็นบุตรบุญธรรมและได้ให้วอลยาเข้ารับราชการเป็นหัวหน้าหน่วยทหารฮวารัง "ยงฮวาฮวางโด"แทนคิมยูชิน หลังจากที่คิมยูชินได้รับการแต่งตั้งให้เป็น "พุงวอลจู (ผู้นำแห่งทหารฮวารังของอาณาจักรชิลลา)" ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างวอลยาและคิมยูชินแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น...

ในขณะที่คิมยูชินให้การสนับสนุนด็อกมานคืนสู่ฐานันดรศักดิ์เป็นองค์หญิงแห่งอาณาจักรชิลลานั้น คิมยูชินก็ได้อาศัยฐานกำลังจากวอลยาและกลุ่มพุกยาเวในการปกป้องคุ้มครององค์หญิงด็อกมาน จนกระทั่งพระองค์ได้ฐานันดรศักดิ์คืนและได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นราชินีครองบัลลังก์แห่งอาณาจักรชิลลา และท้ายที่สุดวอลยา, ซอลจิ และชาวคายาผู้ลี้ภัยทั้งหมดก็ได้รับอิสรภาพปลอดภัยจากการถูกกดขี่ข่มเหงจากชนชั้นสูงของชิลลาและได้สถานภาพเป็นประชาชนชาวชิลลาโดยสมบูรณ์ ในบทละคร "วอลยา" มีบทบาทต่อการสร้างกองกำลังพิเศษและพัฒนาอาวุธให้แก่องค์หญิงด็อกมานเป็นอย่างมาก จึงกล่าวได้ว่าบทของ "วอลยา" นั้นมีสีสันมากกว่าบทของ "อัลชอน" ในละครเรื่อง ซอนต๊อก ราชินีสามแผ่นดิน อย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียว....บทความเกี่ยวกับละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"

สัมภาษณ์ผู้เขียนบทละครเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
ชีวประวัติของ "ซังแดดึง พีดาม" หรือ "บิดัม" ในเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
พระสนมมิชิลบรรเลงดนตรีจาก "พิณแก้วน้ำ" - ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
The reason to love and fear Mishil : Queen Seon Duk (선덕여왕)
[Article] พีดาม : โศกนาฎกรรมของ "องค์ชายฮยองจง หรือ พีดาม" ในละครเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
ชีวประวัติ “กุกซอนมุนโน” - ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน
[Article] History's Kim Yu-shin / ชีวประวัติของแม่ทัพ "คิมยูชิน"
ชีวประวัติของแม่ทัพ "คิมอัลชอน" หรือ "ซังแดดึง-อัลชอน"
Wind Flowers(바람꽃)- Ye Song(예송) : เพลงประกอบละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
[Article] ซอนด็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน (Queen Seon Duk) เรื่องจริงอิงประวัติศาสตร์
History's Queen Seon Duk of Silla / ราชินีซอนด็อก แห่งอาณาจักรชิลลา
4 ขุนศึกคู่บัลลังก์ ในละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ตอนที่ 1 :คิมยูชินและพีดาม
Nang-cheon Festival (Hwarang Festival) : Queen Seon Deok / "นังชอน" หรือ เทศกาลการเฉลิมฉลองของ "ฮวารัง"


1 comment:

  1. ยอมไม่ได้ๆ
    อัลชองน้อยหน้าอ่ะ

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.